De visie

Met werkloosheid bedreigde werknemers begeleiden naar nieuw werk, of detacheren bij andere werkgevers al dan niet met inzet van scholing.

Welkom

Op 1 februari 2009 is het Mobiliteitscentrum Twente geopend in Werkplein Enschede. De huidige economische ontwikkelingen vragen om aandacht. Het mobiliteitscentrum is een tijdelijke publiek-private samenwerkingsvorm met het doel snel en tijdig de dienstverlening aan werkzoekenden en bedrijven te intensiveren om gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te voorkomen. Een belangrijke succesfactor is de snelheid van opereren en het hechte netwerk en regionale samenwerking van alle publieke (Werkpleinen Twente: UWV Werkbedrijf en gemeenten) en private partijen.

Klijnsma onder de indruk
Staatssecretaris Klijnsma van sociale zaken is onder de indruk van het mobiliteitscentrum Twente.

Dat zei ze tijdens een bezoek aan Enschede. Het mobiliteitscentrum helpt werkgevers die te maken hebben met werktijdverkorting of ontslag van personeel. Daarbij gaat het om onder meer om al dan niet tijdelijk aan ander werk helpen van mensen. Volgens de staatssecretaris zijn de Twentenaren nuchter en werken ze goed samen.